خدمات و پشتیبانی

شرکت تهویه فراز کلیه دستگاههای تولیدی خود را به مدت ۱۸ ماه از زمان تحویل و یا ۱ سال از زمان راه اندازی ( هر کدام زودتر انجام شود ) گارانتی نموده و در بخش خدمات پس از فروش و تامین قطعات به مدت ۲۰ سال همپای مشتریان خود است . واحد خدمات و پشتیبانی شرکت تهویه فراز ، متعهد است پس از تحویل هر دستگاه تولیدی ، عملیات نظارت بر نصب و راه اندازی به انضمام ارائه دفترچه نگهداری را به صورت رایگان و در زمان مورد درخواست کارفرما انجام دهد . کلیه اشکالات احتمالی به وجود آمده در دستگاه ساخت شرکت تهویه فراز ، پس از اطلاع از طریق تماس تلفنی و یا ارسال فکس یا ایمیل در کمتر از ۴۸ ساعت توسط پرسنل متخصص و مجرب بررسی و نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد .

شرکت صنعتی تهویه فراز