پروژه ها

شرکت صنعتی تهویه فراز با داشتن سابقه بسیار در تولید دستگاه ها تهویه توانسته پروژه های بسیاری را در مکان های مختلف اجرا نماید که برخی از آن ها را می توانید در ذیل مشاهده نمائید.