اگزاست فن

شرکت صنعتی تهویه فراز

اگـزاست فـن شرکت فـراز متناسب با عملکرد در محیـط های اداری ، صنعتـی و مسکـونی می باشد.در این نوع هواکش ها هوا از یک طرف کشیده می شود واز فلنج خروجی به بیـرون دمیده می شود.این دستگاهها دارای هوادهی از ۳۰۰ الی ۲۱۰۰۰ فوت مکعب بردقیقه در افـت فشار های مختلف ،بصورت روبروزن وبالازن می باشد.فن های بکار رفته در این دستگاهـها از نوعForward Curveبا پره های روبه جلو ویا Backward Curveبا پـره های رو به عقب ،ساخت شرکت فـراز می باشد.پروانه وبدنه فن ها از جنس گالوانیزه ،شفت از CK45 و یاتاقان از نوع KOYO ژاپن می باشد. دارای الکتروموتور ساخت موتوژن تبریز به صورت تکفاز یا سه فاز ودر وضعیت کوبل مستقیم ویا پولی تسمه ای بنا به سفارش مشتری می باشد.