صنعت تولید قارچ

شرکت صنعتی تهویه فراز پیشرو در طراحی و ساخت سیستم های تهویه مطبوع

شرکت صنعتی تهویه فراز با بازدید و مشاوره رایگان برای انتخاب نوع و مشخصات سیستم تهویه مطبوع هواساز و ایرواشرهای مخصوص سالن های تولید قارچ را طراحی و ارائه می نماید.  محصولات این شرکت با توجه به نیاز سالن های تولید قارچ و بسته به نوع تجهیزات لازم طراحی می شوند که علاوه بر کارایی بهتر کمترین فضا و انرژی را مصرف خواهند کرد.

شرکت صنعتی تهویه فراز