هواساز

شرکت صنعتی تهویه فراز

هواساز های ساخت این مجموعه دارای بخش های زیر است و باتوجه به نیاز فضا، امکان تغییرات ساختاری و ترمودینامیکی را دارد. فـن های مـورد استفاده در دستگاههای هواسـاز از نوع Forward curve پـره های رو به جلو و Backward curve پـره های روبه عقب هستند و در ۲ حالت دو ورودی Double Inlet و یک ورودی Single Inlet بـرروی دستگاه نصب می شوند. کـویلها شامل لوله های مسـی بدون درز Seamless Copper Tupe در قطـرهای مختلف۳/۸ ،۱/۲ ،۵/۸ اینچ وفینـهای آلومینیومـی از نـوع صفحـه ای plate-sin-wavy می باشند که پس از اکسپنـد )از بین بردن فاصله هوایی بین لوله و فین جهت جلـوگیری از کـاهش انتقال حرارت(تست نشتـی و فشار می شوند.کویلـهای هـواساز می توانـد دارای کاربری دوگانه سرد و گـرم باشد و یا ۲ کویل مجزا بر روی هواساز نصب خواهد شد.فیلتر آلومینیومی ۷ لایه قـابل- شستشو دارای شبکه های درشت به ریز در جهت جریان هوا جهت جلوگیری از ورود ذرات و آلاینـده های درشت به سالنـهای تولید که در قسمت ورود هـوا به دستگاه قرار می گیـرد.استراکچـر از جنس پروفیل آلومینیوم،اتصـالات از جنس ABS ،شاسی دستگاه از ناودانی استانداردومحاسبـه شده برمبنای بار استاتیک و دینامیـک دستگاه بر روی شـاسی.بدنه از ورق گالوانیزه مرغوب.