پکیج یونیت

شرکت صنعتی تهویه فراز

پکیج یونیت های ساخت شرکت فراز در دونوع آبی وهوایی وبه دو صورت روبروزن ، بـالازن درحالت های افقـی و عمودی ساخته می شود.این دستگاه با کندانسور آبـی یا کـندانسور هوایی نیزساخته میشود.چنانچه پکیج یونیت هـوایی مورد نیاز باشد،به دوصورت یکپارچـه ومجـزا قابل ساخت وعرضه میباشد.پکیـج یـونیت های فــراز از ظـرفیت ۳ تن تا ۱۶۰ تن ساخته می شود.کمپـرسورهای مـورد استفاده در این دستگاهها عمـوما مارک Bitzer آلمـان ویا Danfoss فـرانسه به سه حـالت پیستـونی Reciprocating ، اسکـرال Scrollویا اسکرو Screwمی باشد. شیرآلات واتصالات خطوط مختلف مانند شیـر برقی،فیلتر درایر،شیشه نمایشگر،شیـر فشار شکن از بهترین مارک های موجود تهیه وبرروی دستگاه نصب می شود. تمامی اجزا بدنه از جنس ورق گالوانیزه مرغوب وضخامت مناسب ساخته شده وبـاپیچ ومهره به هم متصل می گردد.کلیـه دستگاهها بارنگ آمیزی الکتروسـتاتیک پوشش داده می شود. این دستگاهها قابلیت نصب فیلتـراسیون با راندمان های مختلف بر حسـب سفارش خریدار را نیز دارد.