کولر صنعتی

شرکت صنعتی تهویه فراز

بدنه بصورت دو جداره با عایق پلی اتیلن ،جدار داخلی از ورق گالـوانیزه بضخامت ۰/۶۰ میلیمتر وجدار بیـرونی بضخامت ۱/۲۵ میلیمتر می باشد.هـوابندی وآب بندی با خمیر تروستـات،پـمپ آب مارک ایتالیایی بوده، دارای تـشـت از نوع گالوانیزه به ضخـامت ۲ میلیمتر ،مجهز به فیلتـر آلومینیومی قابل شستشو در ورود هوا می باشد. استراکچر از پروفیل آلومینیومی،الکتروموتور بصورت سه فاز یا تک فاز با درجه حفاظت IP54 فـن های مـورد استفـاده در دستگاهتها از نوع Forward curve پـره های رو به جلـو و Centrifugal هستنـد.